Ceramică

Ceramică

Cadru didactic: prof. Panes-Ilie Suzana Nicoleta

Cursul este adresat elevilor pasionați de ceramică si de designul de obiect, care vor să invețe tehnici de lucru, modelare, tipuri de materiale și să iși creeze o colecție de obiecte dar și elevilor care doresc în viitor să aprofundeze acest domeniu și să iși transforme pasiunea într-o meserie.

Prin parcurgerea programei cercului de ceramică, elevii vor dobândi capacități meșteșugărești si artistice de modelare a lutului și de turnare a ipsosului in matrițe. De asemenea vor dobândi și cunoștințe legate de istoria ceramicii în general.
Temele propuse au în vedere contactul cu pasta ceramică, pornind de la executarea elementelor caracteristice simple – benzi plastice, bile, plăci, decupaje – și ajungând la structuri complexe – elemente florale, siluete, forme umane sau geometrice, obiecte decorative.

Inițierea în tehnica modelajului pornește de la exemple vizuale dar si demonstratii practice. Un rol deosebit îl are atenția si corectitudinea exprimării plastice, stimularea gândirii creatoare și a imaginației copilului.
Modelarea argilei este o pasiune înnascuta a majoritații copiilor. Îndrumarea acestei pasiuni cu inteligență si răbdare dă de multe ori rezultate uluitoare. Îndrumarea atentă si treptată de către profesor duce la individualizarea personalității copilului, cu singura condiție, pasiunea si interesul pentru ceea ce face să existe deja.

Phone: 0269 217 655
Fax: 0269 217 655
Sibiu - 550234
strada Henri Coandă nr. 51