Termeni & conditii

Termeni & conditii si informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În pagina www.palatulcopiilorsibiu.ro, vei afla informații despre Palatul Copiilor Sibiu.

1. Declaraţie de confidenţialitate

Principiul respectării confidenţialităţii este foarte important pentru noi şi îl luăm în considerare în modul în care ne organizăm afacerea.
În această declaraţie vrem să te informăm în legătură cu datele pe care noi le colectăm când vizitezi site-ul nostru şi în ce scopuri le folosim.

1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

PALATUL COPIILOR SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. Constitutiei, nr.2, jud. Sibiu, având cod unic de înregistrare 4241044 în calitate de operator de date, dorim sa vă furnizăm prin prezenta informații legate de  prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

a. Scopul și temeiurile prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal de mai jos pentru a transmite informatii solicitate cu privire la activitatile desfasurate in domeniile: artistic, cultural, sportiv, tehnico-aplicative si stiintifice, prin intermediul unei baze de date specifice in acest scop.
Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază ca și temei consimțământul dumneavoastră.

b. Categorii de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în scopurile indicate mai sus sunt următoarele: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, județul, categoria de public din care faceti parte, tipul de activitate de care sunteți interesat.

c. Colectarea datelor cu caracter personal
Se realizează prin intermediul website-ului https:// palatulcopiilorsibiu.ro / iar datele cu caracter personal sunt apoi preluate în baza de date menținută de Operator pentru scopul mai sus menționat.

d. Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru realizarea scopului de mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor contractuali care mențin website-ul https:// palatulcopiilorsibiu.ro.

e. Prelucrarea bazei de date

Prin exprimarea opțiunii dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor în scopul transmiterii de informatii solicitate cu privire la activitatile desfasurate in domeniile: artistic, cultural, sportiv, tehnico-aplicative si stiintifice, veți primi mesaje individuale cu privire la activitatile mentionate.

f.    Durata prelucrării

Operatorul estimează că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va desfășura până la data la care va retrageți consimțământul cu privire la prelucrare sau pe o durată de maxim  5 ani daca nu intervine o astfel de opozitie/ retragere a consimtamantului.
La intervale regulate au loc evaluări ale datelor pentru a verifica acuratețea și actualitatea acestora.Datele dumneavoastră vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, iar Operatorul va lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară la intervale regulate de un an, respectând principiile și regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislația aplicabilă. În cazul în care Operatorul ajunge la concluzia că, ulterior expirării perioadei sau a retragerii consimțământului, există un interes legitim, o obligație legală, sau un al temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri, veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

g.    Ce se întâmplă cu datele după terminarea prelucrării

După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care Operatorul nu mai au motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, datele vor fi  sterse din baza de date.

h.    Securitatea prelucrării datelor

PALATUL COPIILOR SIBIU vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.

i. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
Dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
Dreptul de a vă opune prelucrării – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;
Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
Puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prin accesarea dezabonare de la informarea primita prin  emailul, accesand link-ul pus la dispozitie pentru dezaboanre.
Retragerea consimțământului va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare. Prin retragerea consimțământului, veți fi dezabonat de la primirea de newsletter-uri și/sau alerte periodice.

Exercitarea altor drepturi de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau in format electronic, Operatorului la următoarea adresă de contact electronic info@palatulcopiilorsibiu.ro, ori prin poștă scrisă către sediulPalatul Copiilor Sibiu, la adresa mentionata mai sus. Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate.
În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră., vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact menționate mai sus.

j. Responsabilul cu protecția datelor

Pentru detalii privind responsabilul cu protecția datelor apartinand Operatorului (aplicabil începând cu data 25 mai 2018), vă rugăm să consultați informațiile ce vor fi furnizate ulterior pe website-ul Palatul Copiilor Sibiu sau sa solicitați informații direct de la Operator, la aceleași date de contact de mai sus.

2. Informaţii despre vizitatori

Accesarea website-ului www.palatulcopiilorsibiu.ro nu necesită informații personale.
Secțiunea “Contact” îți va solicita o serie de date cu caracter personal, precum numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail. Furnizând aceste informații, Palatul Copiilor Sibiu le va putea folosi în viitor pentru a-ți răspunde si oferi serviciile dorite sau pentru a-ți trimite informațiile și materialele solicitate.

În cazul în care ești de acord, vom folosi datele pe care ni le-ai furnizat și pentru a-ți trimite alte informații interesante de la Palatul Copiilor Sibiu.

Vei putea renunța în orice moment să mai primești mesaje și comunicări din partea Palatului Copiilor Sibiu.

3. Transmiterea informaţiilor

alatul Copiilor Sibiu își asumă că nu va transmite datele tale personale niciunei alte persoane sau companii, în afară de partenerii autorizați să asigure servicii de comunicare în numele Palatului Copiilor Sibiu. Nicio altă parte, persoană fizică sau companie, nu va avea voie să folosească informațiile tale în propriul lor interes sau al unei alte părți.

4. Folosirea fișierelor de tip “cookie” (informații cu caracter nepersonal)

“Cookie” sunt fișiere mici sau informații stocate de browser-ul de internet, pe dispozitivul de pe care accesați acest site. Palatul Copiilor Sibiu folosește aceste fișiere pentru a colecta alte informații decât personale pe durata vizitei tale pe site-ul www.palatul copiilorsibiu.ro, cum ar fi zonele site-ului pe care le vizitezi și activitățile la care ai participat pe site.

Palatul Copiilor Sibiu nu colectează informații cu caracter personal fără acordul tău, dar în cazul în care ți-ai dat acordul pentru folosirea lor, le putem corela împreună cu fișierele “cookie”, pentru a putea avea o imagine mai clară asupra navigării tale pe www.palatulcopiilorsibiu.ro.
Toate imaginile de pe website-ul www.palatulcopiilorsibiu.ro sunt cu titlu de prezentare.

5. Alte site-uri

Declaraţia de confidenţialitate se aplică exclusiv pentru site-ul www.palatulcopiilorsibiu.ro

Phone: 0269 217 655
Fax: 0269 217 655
Sibiu - 550234
strada Henri Coandă nr. 51