Tenis de masă

Tenis de masă

Cadru didactic: prof. Hociotă Simona

Obiectivul general al disciplinei tenis de masă într-o disciplină sportivă constă în dezvoltarea aptitudinilorbio-psiho-motrice şi formarea capacităţii elevilor de a acţiona asupra acestora în vederea valorificării lor lanivel maxim în activitatea sportivă competiţională, specifică categoriei de vârstă şi nivelului de instruire, pefondul menţinerii permanente a stării optime de sănătate, asigurării unei dezvoltări fizice armonioase şimanifestării unei capacităţi motrice favorabile inserţiei profesionale şi sociale.Disciplina tenis de masă contribuie, prin exersarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor pe care ledezvoltă, la pregătirea elevilor în domeniile de competenţe cheie: comunicare în limba maternă, acomunicaţiilor, a învăţa să înveţi, competenţe interpersonale, interculturale, sociale şi civice şi sensibilitate lacultură

Phone: 0269 217 655
Fax: 0269 217 655
Sibiu - 550234
strada Henri Coandă nr. 51